Skip to content

I hea te pūnga o ngā pakiwaitara? Where do stories come from?

May 28, 2013

I hea te pūnga o ngā pakiwaitara? Nā mātou ngā moemoea, nā mātou te kī, nā mātou hoki te pānuitia o aua mea e ngā wā kātoa.

Nō ngā tipuna te kī o ngā mahi toi i roto i ngā rua, i roto i ngā pakiwaitara hoki.

Kei te ao hurihuri he momona ara mō te pūtaki o ēnei, he ‘tweet’, he ‘blog’, he pukapuka rānei.

Kia kore tātou e ngaro ngā pūrākau, na te mea, mehemea, ā wai tātou i te korenga?

I taua wa tonu e kore te tāhuhu kōrero, te pūmaharatanga, me te tikanga.

Arā te hapaitiatanga o ngā tangata e noho ana i te pouritanga.

Me mau tātou ki ngā whakamanamana me te hari i roto i ngā pūrākau.

E te tuari me te matauranga ka kōrero tātou hei whakahonoa.

I hea te pūnga o ngā pakiwaitara?

Cindy in 'story' mode for Nelson's 170th birthday celebrations

Cindy in ‘story’ mode for Nelson’s 170th birthday celebrations

O tātou whakaaro?

O tātou pūkeko?

O tātou tai ao?

Ā ka hoki atu ki te rangi.

Whāia ngā pae o te māramatanga me te aroha

Te pae tata, te pae tawhiti
Kia puta koe ki te whaiao ki te ao mārama.

Where do stories come from?  We dream them, tell them, write them, read them – and we always have.  The cave drawings of the ancients told stories; oral histories tell stories; tweets and blogs as well as novels and histories tell stories.  What and who would we be without stories?  There would be no history, no memory, no culture …  People in bad circumstances have their own stories – their memories and dreams – as consolation.  And we cherish our stories of triumph and joy.  We all tell stories to share and inform each other of who we are and what we believe. Where do stories come from? Our minds? Our experience? Our environment? The heavens?

Pursue the thresholds of understanding

The near and distant horizons,

And so emerge into the world of light.

from Nelson Libraries, New Zealand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: